ZASADY NOGI / RULES NOGI

KATEGORIE WIEKOWE

 • Dzieci 4-6 lat
 • Dzieci 7-9 lat
 • Młodzicy 10-12 lat
 • Juniorzy młodsi 13-15 lat
 • Juniorzy / Juniorki 16-17 lat
 • Adult +18 lat
 • Master 1 +30 lat

KATEGORIE ZAAWANSOWANIA

 • Dzieci
 • Młodzicy
 • Juniorzy / Juniorki
 • Białe pasy
 • Niebieskie pasy
 • Purpurowe pasy
 • PRO: brązowe pasy + czarne pasy

CZAS WALKI

 • Adult / Master – 5 minut (dogrywka 1,5 minuty)
 • Juniorzy / Juniorzy młodsi 4 minuty (dogrywka 1 minuta)
 • Dzieci 4-6 lat / Dzieci 7-9 lat / Młodzicy 3 minuty

KATEGORIE WAGOWE

Dzieci 4-6 lat:

 • -20 kg
 • -24 kg
 • -28 kg
 • -32 kg
 • -36 kg
 • +36 kg

Dzieci 7-9 lat:

 • -24 kg
 • -28 kg
 • -32 kg
 • -36 kg
 • -40 kg
 • -44 kg
 • +44 kg

Młodzicy 10-12 lat:

 • -32 kg
 • -36 kg
 • -40 kg
 • -44 kg
 • -48 kg
 • -52 kg
 • -56 kg
 • +56 kg

Juniorzy Młodsi 13-15 lat:

 • -44 kg
 • -48 kg
 • -52 kg
 • -56 kg
 • -60 kg
 • -64 kg
 • -68 kg
 • +68 kg

Juniorzy 16-17 lat:

 • -50 kg
 • -55 kg
 • -60 kg
 • -65 kg
 • -70 kg
 • -75 kg
 • -80 kg
 • -85 kg
 • +85 kg

Juniorki 16-17 lat:

 • -40 kg
 • -44 kg
 • -48 kg
 • -52 kg
 • -56 kg
 • -60 kg
 • -64 kg
 • +64 kg

Mężczyźni (Adult / Master 1):

 • -55 kg
 • -60 kg
 • -65 kg
 • -70 kg
 • -75 kg
 • -80 kg
 • -85 kg
 • -90 kg
 • -95 kg
 • +95 kg

Kobiety (Adult):

 • -45 kg
 • -50 kg
 • -55 kg
 • -60 kg
 • -65 kg
 • -70 kg
 • +70 kg

ZASADY OGÓLNE DZIECI

 • Walka trwa 3 minuty, bez poddań, bez przewag, bez punktów ujemnych. Wygrać można jedynie na punkty lub gdy przeciwnik otrzyma większą ilość kar za pasywność. 
 • Zawodnicy otrzymują karę za pasywność w momencie kiedy nie będą podejmować akcji przez 20 sekund. Sędzia za pomocą komend werbalnych będzie informował zawodników o konieczności podjęcia akcji.PPunkty przyznawanych za poniższe akcje:
  • Obalenie (3 sekundy kontroli) – 1 pkt, punktowane jest sprowadzenie walki do dowolnej pozycji parterowej, w której osoba inicjująca akcję znajdzie się na górze.
  • Zajęcie dosiadu (3 sekundy kontroli) – 1 pkt, niezależnie czy zawodnik z góry zwrócony jest twarzą do nóg czy głowy zawodnika na dole.
  • Zajęcie pleców (3 sekundy kontroli) – 1 pkt, dowolny sposób zapięcia nóg.
  • Przetoczenie (3 sekundy kontroli po przetoczeniu) – 1 pkt, dowolny sposób zmiany pozycji z dołu do góry, punktowane będą zarówno sweepy z gardy jak i ucieczki z pozycji bocznej/dosiadu po których zawodnik z dołu znajdzie się na górze, a zawodnik z góry na dole.

UWAGA! PUNKTY NIE SUMUJĄ SIĘ! 

Przykłady:

 • Jeśli zawodnik obali rywala do pozycji bocznej otrzymuje 1pkt za obalenie, nie otrzymuje punktu za pozycję boczną.
 • Jeśli zawodnik obali rywala do dosiadu otrzymuje 1pkt za obalenie, nie otrzymuje punktu za dosiad.
 • Jeśli zawodnik przetoczy rywala z zamkniętej gardy do dosiadu otrzymuje 1pkt za przetoczenie, nie otrzymuje punktu za dosiad.

Przepisy SOLT zabezpieczają przed zbudowaniem dużej przewagi punktowej nad przeciwnikiem, tym samym promują aktywną i dynamiczną walkę z naciskiem na formułę Submission Only.

 • W przypadku 15 punktowej przewagi walka zostaje zakończona przed czasem z rezultatem “techniczna przewaga”.
 • W przypadku braku rozstrzygnięcia w regulaminowym czasie, sędziowie wskażą zwycięzcę na podstawie tych samych kryteriów co w przypadku dogrywki dorosłych (z pominięciem prób kończeń).

  • Aktywność/Pasywność
  • Kontrola przebiegu walki
  • Unikanie walki
  • Faule
 • W przypadku, gdy zawodnicy opuszczą matę, walka zostanie wznowiona na środku maty z tej samej pozycji, która była po komendzie “STOP”.
 • W przypadku, gdy narożnik nie zgadza się z decyzją sędziego można zgłosić protest, w takiej sytuacji walka jest zatrzymana oraz wezwany zostaje sędzie główny w celu rozpatrzenia protestu i podjęcia decyzji na temat utrzymania bądź zmiany decyzji sędziego z maty. Najlepszym materiałem będzie nagranie video obrazujące przedmiot protestu. Protest należy zgłosić niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji, w przypadku odejścia z maty i zaktualizowaniu wyniku w systemie, protesty nie będą rozpatrywane.
 • Walka trwa 3 minuty, bez poddań, bez przewag, bez punktów ujemnych. Wygrać można jedynie na punkty lub gdy przeciwnik otrzyma większą ilość kar za pasywność. 
 • Zawodnicy otrzymują karę za pasywność w momencie kiedy nie będą podejmować akcji przez 20 sekund. Sędzia za pomocą komend werbalnych będzie informował zawodników o konieczności podjęcia akcji.Punkty przyznawanych za poniższe akcje:
  • Obalenie (3 sekundy kontroli) – 1 pkt, punktowane jest sprowadzenie walki do dowolnej pozycji parterowej, w której osoba inicjująca akcję znajdzie się na górze.
  • Zajęcie dosiadu (3 sekundy kontroli) – 1 pkt, niezależnie czy zawodnik z góry zwrócony jest twarzą do nóg czy głowy zawodnika na dole.
  • Zajęcie pleców (3 sekundy kontroli) – 1 pkt, dowolny sposób zapięcia nóg.
  • Przetoczenie (3 sekundy kontroli po przetoczeniu) – 1 pkt, dowolny sposób zmiany pozycji z dołu do góry, punktowane będą zarówno sweepy z gardy jak i ucieczki z pozycji bocznej/dosiadu po których zawodnik z dołu znajdzie się na górze, a zawodnik z góry na dole.

UWAGA! PUNKTY NIE SUMUJĄ SIĘ! 

Przykłady:

 • Jeśli zawodnik obali rywala do pozycji bocznej otrzymuje 1pkt za obalenie, nie otrzymuje punktu za pozycję boczną.
 • Jeśli zawodnik obali rywala do dosiadu otrzymuje 1pkt za obalenie, nie otrzymuje punktu za dosiad.
 • Jeśli zawodnik przetoczy rywala z zamkniętej gardy do dosiadu otrzymuje 1pkt za przetoczenie, nie otrzymuje punktu za dosiad.

Przepisy SOLT zabezpieczają przed zbudowaniem dużej przewagi punktowej nad przeciwnikiem, tym samym promują aktywną i dynamiczną walkę z naciskiem na formułę Submission Only.

 • W przypadku 15 punktowej przewagi walka zostaje zakończona przed czasem z rezultatem “techniczna przewaga”.
 • W przypadku braku rozstrzygnięcia w regulaminowym czasie, sędziowie wskażą zwycięzcę na podstawie tych samych kryteriów co w przypadku dogrywki dorosłych (z pominięciem prób kończeń).

  • Aktywność/Pasywność
  • Kontrola przebiegu walki
  • Unikanie walki
  • Faule
 • W przypadku, gdy zawodnicy opuszczą matę, walka zostanie wznowiona na środku maty z tej samej pozycji, która była po komendzie “STOP”.
 • W przypadku, gdy narożnik nie zgadza się z decyzją sędziego można zgłosić protest, w takiej sytuacji walka jest zatrzymana oraz wezwany zostaje sędzie główny w celu rozpatrzenia protestu i podjęcia decyzji na temat utrzymania bądź zmiany decyzji sędziego z maty. Najlepszym materiałem będzie nagranie video obrazujące przedmiot protestu. Protest należy zgłosić niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji, w przypadku odejścia z maty i zaktualizowaniu wyniku w systemie, protesty nie będą rozpatrywane.

ZASADY OGÓLNE ADULT / MASTER

 • Walka trwa 5 minut, brak punktów, brak przewag, brak punktów ujemnych.
  W podstawowym czasie walkę można wygrać jedynie przez poddanie lub gdy przeciwnik otrzyma 3 albo więcej kar za pasywność. Przekroczenie limitu 3 kar za pasywność w podstawowym czasie przez któregoś z zawodników powoduje, że dogrywka nie zostanie rozegrana, a walkę przegra osoba, która jako pierwsza zdobyła trzecią karę. Zawodnicy podczas rundy mogą zdobyć dowolną ilość kar, a walka będzie toczona, aż do zakończenia czasu, w którym wciąż można zwyciężyć przez poddanie.
 • Zawodnicy otrzymują karę za pasywność w momencie kiedy nie będą podejmować akcji przez 20 sekund. Sędzia za pomocą komend werbalnych będzie informował zawodników o konieczności podjęcia akcji.
 • W przypadku, gdy zawodnicy opuszczą matę, walka zostanie wznowiona na środku maty z tej samej pozycji, która była po komendzie “STOP”.
 • Jeśli walka nie rozstrzygnie się w regulaminowych 5 minutach, niezwłocznie rozpoczęta zostanie 1,5 minutowa dogrywka.
 • Dogrywkę można wygrać poprzez poddanie przeciwnika, zdobycie większej ilości punktów lub przez pasywność przeciwnika (kary).Punkty przyznawanych za poniższe akcje:
  • Obalenie (3 sekundy kontroli) – 1 pkt, punktowane jest sprowadzenie walki do dowolnej pozycji parterowej, w której osoba inicjująca akcję znajdzie się na górze.
  • Zajęcie dosiadu (3 sekundy kontroli) – 1 pkt, niezależnie czy zawodnik z góry zwrócony jest twarzą do nóg czy głowy zawodnika na dole.
  • Zajęcie pleców (3 sekundy kontroli) – 1 pkt, dowolny sposób zapięcia nóg.
  • Przetoczenie (3 sekundy kontroli po przetoczeniu) – 1 pkt, dowolny sposób zmiany pozycji z dołu do góry, punktowane będą zarówno sweepy z gardy jak i ucieczki z pozycji bocznej/dosiadu po których zawodnik z dołu znajdzie się na górze, a zawodnik z góry na dole.

UWAGA! PUNKTY NIE SUMUJĄ SIĘ! 

Przykłady:

 • Jeśli zawodnik obali rywala do pozycji bocznej otrzymuje 1pkt za obalenie, nie otrzymuje punktu za pozycję boczną.
 • Jeśli zawodnik obali rywala do dosiadu otrzymuje 1pkt za obalenie, nie otrzymuje punktu za dosiad.
 • Jeśli zawodnik przetoczy rywala z zamkniętej gardy do dosiadu otrzymuje 1pkt za przetoczenie, nie otrzymuje punktu za dosiad.

Przepisy SOLT dotyczące dogrywki zabezpieczają przed zbudowaniem dużej przewagi punktowej nad przeciwnikiem, tym samym promują aktywną i dynamiczną walkę z naciskiem na formułę Submission Only.

 • W przypadku braku rozstrzygnięcia walki w dogrywce, sędziowie wskażą zwycięzcę według poniższych kryteriów (oceniana jest jedynie dogrywka):
  • Realne próby kończeń
  • Aktywność/Pasywność
  • Kontrola przebiegu walki
  • Unikanie walki
  • Faule / Kary
 • W przypadku, gdy narożnik nie zgadza się z decyzją sędziego można zgłosić protest, w takiej sytuacji walka jest zatrzymana oraz wezwany zostaje sędzie główny w celu rozpatrzenia protestu i podjęcia decyzji na temat utrzymania bądź zmiany decyzji sędziego z maty. Najlepszym materiałem będzie nagranie video obrazujące przedmiot protestu. Protest należy zgłosić niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji, w przypadku odejścia z maty i zaktualizowaniu wyniku w systemie, protesty nie będą rozpatrywane.

TECHNIKI ZABRONIONE

Dzieci 4-6 oraz 7-9:

 • Wszystkie techniki kończące

Młodzicy:

 • Wszystkie dźwignie z wyjątkiem balachy
 • Wszystkie duszenia z wyjątkiem mataleo, trójkąta nogami bez ściągania głowy lub gilotyny z ręką, która nie wykręca głowy
 • Twister / Can Opener / dźwignie na kark bez duszenia
 • Dźwignie uciskowe na tułów np. skorpion

Juniorzy młodsi, juniorzy oraz juniorki:

 • Dźwignie na nadgarstki
 • Wskakiwanie do gardy
 • Latająca balacha/trójkąt
 • Balacha na kolano
 • Klucze na stope
 • Taktarov z nogą przełożoną do środka
 • Skrętówki
 • Rozporówki
 • Twister/CanOpener/dźwignie na kark bez duszenia
 • Dźwignie uciskowe na tułów np. skorpion

Białe pasy:

 • Dźwignie na nadgarstki
 • Wskakiwanie do gardy
 • Latająca balacha/trójkąt
 • Balacha na kolano
 • Klucze na stope
 • Taktarov z nogą przełożoną do środka
 • Skrętówki
 • Rozporówki
 • Twister/CanOpener/dźwignie na kark bez duszenia

Niebieskie pasy:

 • Klucze na stope
 • Taktarov z nogą przełożoną do środka
 • Skrętówki
 • Rozporówki
 • Twister/CanOpener/dźwignie na kark bez duszenia

Purpurowe pasy:

 • Skrętówki
 • Rozporówki
 • Twister/CanOpener/dźwignie na kark bez duszenia

Pro (pasy brązowe + czarne):

 • Twister / CanOpener / dźwignie na kark bez duszenia

Upomnienie (dyskwalifikacja w przypadku nagminnego stosowania technik niedozwolonych):

 • Zakaz chwytania za koszulkę lub spodenki
 • Zakaz atakowania krocza (przypadkowe)
 • Zakaz łapania mniej niż 4 palców u rąk lub 5 palców u stóp
 • Zakaz dźwigni na kark bez zapiętego duszenia (np. dźwignia na kark podczas brabo/d’arce jest legalna)
 • Zakaz atakowania twarzy
 • Przekładanie nogi do środka przy taktarovie (w niższych kategoriach pasowych)

TECHNIKI NIEDOZWOLONE - NATYCHMIASTOWA DYSKWALIFIKACJA

 • Zakaz rozbijania (“slam”)
 • Zakaz gryzienia
 • Zakaz drapania
 • Zakaz wsadzania palców do oczu/ust
 • Zakaz szczypania
 • Zakaz chwytania za uszy
 • Zakaz chwytania za włosy
 • Zakaz zadawania ciosów lub kopnięć
 • Zakaz dociskania twarzy rękami/łokciami/kolanami
 • Zakaz smarowania substancjami redukującymi tarcie
 • Zakaz atakowania krocza (intencjonalne)

STRÓJ DO WALKI

 • Zawodnicy startują w rashguardzie i spodenkach (dozwolone zarówno luźne jak i obcisłe).
 • Opcjonalnie można startować w butach zapaśniczych.
 • Dozwolony jest plastikowy ochraniacz na krocze. (metalowe są zabronione)
 • Zapaśnicze ochraniacze na uszy są zabronione.